Page 1 - GCL Katalog
P. 1

E-Atık Geri Dönüşümü                     GCL Geri Kazanım, ülke-    kazandırılmak üzere geri
                     mizdeki elektronik atık    dönüştürülmektedir.
                     problemine karşı çevreye   Bu işlem sürecinde, elek-
                     duyarlı çözümler üretmek   tronik atıkların içindeki
                     amacıyla İstanbul’da 2014   zehirli ve zararlı malzemeler
                     yılında kurulmuştur.     çevreye duyarlı bir şekilde
                     Silivri’de bulunan elektronik  geri dönüştürülmektedir.
                     atık işleme tesisimizde,   Geri dönüşüm felsefemiz,
                     birçok çeşit elektronik atık  müşterilerimizi, çalışan-
                     sökülerek, parçalanarak ve  larımızı ve çevremizi koru-
                     ayrılarak işlenmekte ve    mak üzerine kurulmuştur.
                     ekonomiye yeniden
     Demir / Plastik / Bakır / Çelik


                                                    3
   1   2   3   4   5   6