E-ATIKLARIN ZARARLARI

E-ATIK

ANA SAYFA / E-ATIK / E-ATIKLARIN ZARARLARI

E-atıklar birçok zararlı maddeyi içerir. Toplam atıklardaki payları yüzde 2-3 civarında olmasına rağmen, atıkların içerisindeki zararlı maddelerin yüzde yetmişe yakını e-atıklardan gelmektedir. Çevremizde hiçbir eşyada bir araya gelemeyecek onlarca element, elektronik eşyaların içinde bulunur. Bilgisayar monitörleri ve televizyonların ekranlarında ortalama olarak 1-4 kg arasında kurşun bulunmaktadır. Monitörlerin camları yüzde yirmi oranında kurşun ihtiva eder.

Bu elektronik eşyalar, bir geri dönüşüm tesisinde işlenmek yerine kırılarak çöpe ve toprağa gömülürse içlerindeki kurşun toprağa ve suya karışarak çevre kirliliğine neden olur. Çöp sahalarındaki kurşunun yüzde kırkı elektronik atıklardan kaynaklanmaktadır. Ayrıca civa ve kadmiyum gibi ağır metallerin de yüzde yetmişi e-atıklardan dolayı ortaya çıkar.

Bu ağır metaller, yağmurlarla yer altı sularına karışıp su kaynaklarımızı kirleterek toplum sağlığı üzerinde ciddi bir tehdit oluştururlar. Kurşun, sinir sistemi, kan dolaşımı ve böbrekler üzerinde olumsuz sonuçlar doğurur. Fazla kurşun alımı, anemi ve beyin hasarına neden olurken çocuklarda az miktarı bile ölümcül olabilir. Kadmiyum eğer solunursa, ciğerlere ciddi zarar vererek ölüme neden olur. LCD televizyonlar civa içeren panellerden oluşur.
E-atıklarda ayrıca krom, lityum ve hidrokarbonlar gibi birçok zehirli ve kanserojen madde bulunmaktadır. İçlerinde hidrokarbonların, yanmayı geciktirici plastik ve pvc lerin bulunması e-atıkları yakılmasını çok tehlikeli bir hale getirmektedir.

Maalesef başta Afrika ülkeleri olmak üzere gelişmekte olan birçok bölgede, özellikle kablolar içlerindeki bakırı elde etmek için yakılmaktadır. E-atıkların yakılması, birçok kanserojen zehirli gazın atmosfere yayılmasına neden olur.

Bütün bu tehlikelerinden dolayı e-atıklar, merdiven altı faaliyet gösteren atölyelerde değil, e-atık işleme tesislerinde bilinçli ve eğitimli personel tarafından işleme tabi tutulmalıdır.