KURUMSAL YÖNETİM

KURUMSAL

ANA SAYFA / KURUMSAL / KURUMSAL YÖNETİM

Şirket yönetimi, ortakları, çalışanları ve üçüncü şahıslar (müşteriler, kanun otoriteleri, tedarikçiler) arasındaki ilişkileri düzenleyen temel yönetim ilkelerimiz aşağıda yer almaktadır.

Dürüstlük: Çalışma ve faaliyetlerimizde, tüm paydaşlarımız ve diğer taraflar ile olan ilişkilerimizde dürüstlük ilkesine bağlı kalırız.

Güvenilirlik: Müşterilerine ve diğer tüm aydaşlarımıza açık, anlaşılır ve doğru bilgiler verir, zamanında eksiksiz ve verilen sözler doğrultusunda hizmet sunarız.

Tarafsızlık: Paydaşlarımıza cinsiyet, davranış, görüş, ve etnik köken nedeniyle önyargılı yaklaşmaz, hiçbir koşul ve şartta ayrımcılık yapmayız.

Uygunluk: Tüm yasalara düzenlemelere ve standartlara uyarız.

Saydamlık: Sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, müşterileri ve kamuyu tam, doğru ve zamanında bilgilendiririz.

Tüm çalışma, uygulama ve yatırımlarımızda, toplumsal fayda, sürdürülebilirliğin sağlanması hususlarını gözetir, çevre, tüketici ve kamu sağlığına ilişkin düzenlemelere uyarız.


BELGELER
Sanayi Sicil Belgesi Vergi Levhası Faaliyet Belgesi