SOSYAL SORUMLULUK İLKELERİMİZ

KURUM KÜLTÜRÜ

ANA SAYFA / KURUM KÜLTÜRÜ / SOSYAL SORUMLULUK İLKELERİMİZ

GCL Geri Kazanım ve Rafineri Sanayi A.Ş, tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder. Bu çerçevede GCL tüm faaliyetlerinin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini sorumluluk anlayışı içinde yönetir ve toplumu geliştirmeyi öncelikli olarak gündeminde tutar. Çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerde öncü rol almaya özen gösterir.

Sosyal sorumluluk uygulamalarımızda esas aldığımız temel ilkelerimiz şunlardır:

1. GCL olarak, faaliyet göstermekte olduğumuz tüm coğrafyalarda topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; hissedarlarımız, çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir işbirliği içinde yerine getirmeye özen gösteririz.

2. Çalışanlarımız bizim en değerli varlığımızdır ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve korumak en öncelikli iş hedefimizdir. İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanırız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz.  Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz. Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz.

İşbirliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratıp çatışma ortamlarını önleyerek farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir biçimde çalışmalarını sağlarız. Çalışanlarımızın kaliteli ve başarılı bir yaşam sürmelerinde en önemli faktör olan “sağlıklarının korunmasına” katkıda bulunuruz. GCL olarak tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanırız.

3. Her türlü atık geri dönüşümü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz.

4. Türk toplumundaki çevre bilincini artıracak her türlü girişime destek sağlarız.

5. Çalışanlarımızı, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekleriz.

6. Tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm iş ortaklarımızın, sosyal sorumluluk alanında GCL standartlarıyla hareket etmelerinin sağlanmasına yönelik yaklaşımlar geliştirmeye ve bu yaklaşımların uygulanmasına özen gösteririz.

7. Uluslararası standartlara tam uyum sağlayarak uygulamalarımızı ve kalite yönetimimizi sertifikalaştırırız.


GCL olarak gerçekleştirdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk aktivitelerini web sitemiz aracılığıyla halkımızla paylaşırız. Şirketimiz genelinde kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımız eşit olarak sorumludur.Cumhur K. Timuçin
Yönetim Kurulu Eşbaşkanı
Levent Tektunalı
Yönetim Kurulu Eşbaşkanı